استخدام مهندس صنایع غذایی

1399-06-02

استخدام یک نفر مهندس صنایع غذایی با تجربه کاری مرتبط و مسُولیت پذیر جهت همکاری با شرایط کاری مناسب

کرج
اطلاعات تماس

*******09302

گزارش آگهی

گزارش آگهی