استخدام پیک موتوری جهت همکاری در رستوران

1399-06-01

استخدام تعدادی پیک موتوری با ظاهری آراسته جهت همکاری در رستوران با درآمد ماهیانه 2/5 میلیون تومان بصورت نیمه وقت در شیفت عصر

تهران
اطلاعات تماس

*******09122

گزارش آگهی

گزارش آگهی