استخدام مهندس مکانیک

1399-06-01

استخدام یک نفر مهندس مکانیک با حداقل سابقه ٥ سال و مسُولیت پذیر جهت همکاری در یک مجموعه معتبر با درآمد عالی

قم
اطلاعات تماس

*******09128

گزارش آگهی

گزارش آگهی