استخدام پیک موتوری جهت همکاری در رستوران

1399-06-01

استخدام تعدادی پیک موتوری با ظاهری آراسته جهت همکاری در رستوران با محیط کاری منظم و درآمد مکفی

تهران
اطلاعات تماس

*******09308

گزارش آگهی

گزارش آگهی