استخدام مهندس عمران‌

1399-03-11

استخدام مهندس عمران‌ حداقل ۵ سال سابقه کار آشنا به‌صورت وضعیت نویسی و نرم افزارهای مربوطه در صورت تمایل رزومه خود را در واتساپ ارسال نمایید.

بیرجند
اطلاعات تماس

*******09120

گزارش آگهی

گزارش آگهی