استخدام راننده با خودرو جهت همکاری در تاکسی تلفنی مکث

1399-05-30

استخدام تعدادی راننده منظم با خودرو جهت همکاری در تاکسی تلفنی مکث با درآمد کاری خوب

تبریز
اطلاعات تماس

*******09149

گزارش آگهی

گزارش آگهی