استخدام مهندس مکانیک جهت همکاری در مرکز معاینه فنی خودرو های سنگین

1399-05-30

استخدام مهندس مکانیک با تجربه کاری مفید جهت همکاری در مرکز معاینه فنی خودرو های سنگین با درآمد خوب

مشهد
اطلاعات تماس

*******09155

گزارش آگهی

گزارش آگهی