استخدام راننده جهت همکاری در تاکسی سرویس فرهنگ

1399-05-30

استخدام تعدادی راننده منظم جهت همکاری در تاکسی سرویس فرهنگ با محیط کاری دوستانه و درآمد خوب

کرمانشاه
اطلاعات تماس

*******09184

گزارش آگهی

گزارش آگهی