استخدام منشی مدیرعامل در شرکت خصوصی

1399-05-29

به منشی مدیرعامل خانم خوش برخورد با ظاهر آراسته در شرکت خصوصی نیازمندیم پاره وقت در واتساپ پیام دهید

تهران
اطلاعات تماس

*******09023

گزارش آگهی

گزارش آگهی