استخدام برنامه نویس

1399-03-11

استخدام برنامه نویس ترجیحا ساکن بندر عباس مسلط به زبان برنامه نویسی همکاری به صورت حضوری یا غیرحضوری جهت کار در استارتاپ

بندرعباس
اطلاعات تماس

*******09172

گزارش آگهی

گزارش آگهی