استخدام مهندس الکترونیک آقا

1399-05-29

استخدام یک آقا و یک خانم مهندس الکترونیک یا مخابرات جوان و با تجربه کاری مرتبط جهت همکاری در یک شرکت فنی مهندسی با درآمد ماهیانه ثابت (جهت هماهنگی رزومه خود را از طریق ایمیل ارسال نمایید.)

تهران
اطلاعات تماس

*******info@

گزارش آگهی

گزارش آگهی