استخدام منشی در شرکت بازرگانی

1399-05-29

استخدام منشی خانم مجرد و جوان، خوش پوش با روابط عمومی بالا و آشنا با انجام امور با کامپیوتر در شرکت بازرگانی با حقوق 1.600 ارسال رزومه در واتساپ ساعت کار از 9 تا 2

مشهد
اطلاعات تماس

*******09155

گزارش آگهی

گزارش آگهی