استخدام مهندس مکانیک آقا جهت همکاری در کارخانه ماهان مس

1399-05-28

استخدام مهندس مکانیک آقا جهت همکاری در کارخانه ماهان مس با درآمد کاری بصورت توافقی و بیمه بصورت تمام وقت

تهران
اطلاعات تماس

*******09021

گزارش آگهی

گزارش آگهی