استخدام راننده با خاور

1399-05-28

استخدام یک نفر راننده منظم با خاور جهت حمل یونولیت جهت همکاری با شرایط کاری مناسب

کرج
اطلاعات تماس

*******09122

گزارش آگهی

گزارش آگهی