استخدام موتورسوار جهت همکاری در پیک موتوری بادپا

1399-05-28

استخدام تعدادی موتورسوار منظم جهت همکاری در پیک موتوری بادپا با زنگ خور خوب و محیط کاری دوستانه

تهران
اطلاعات تماس

*******09198

گزارش آگهی

گزارش آگهی