استخدام برنامه نویس حرفه ای مسلط به نرم افزار های برنامه نویسی در شرکت خصوصی

1399-05-27

استخدام برنامه نویس حرفه ای مسلط به نرم افزار های برنامه نویسی مانند asp.net تسلط بر نرم افزار های طراحی نوع همکاری : بصورت پروژه ای

تهران
اطلاعات تماس

*******ار

*******09155

گزارش آگهی

گزارش آگهی