استخدام منشی مدیرعامل در شرکت خصوصی

1399-05-27

استخدام منشی مدیرعامل خانم مسلط بر کامپیوتر و اینترنت در شرکت خصوصی در پاسداران رزومه خود را در واتساپ ارسال فرمایید

تهران
اطلاعات تماس

*******09023

گزارش آگهی

گزارش آگهی