استخدام مهندس مکانیک

1399-05-26

استخدام مهندس مکانیک با تجربه جهت همکاری در یک مرکز معاینه‌ فنی با درآمد طبق قانون کار بصورت تمام وقت

مشهد
اطلاعات تماس

*******09370

گزارش آگهی

گزارش آگهی