استخدام برنامه نویس حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های برنامه نویسی در شرکت معتبر

1399-05-26

استخدام برنامه نویس حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های برنامه نویسی مانند انگولار تسلط بر نرم افزار های طراحی آشنا با نرم افزار های گرافیکی

تهران
اطلاعات تماس

*******تم

*******09393

گزارش آگهی

گزارش آگهی