استخدام مهندس الکترونیک

1399-05-23

استخدام مهندس الکترونیک آشنا به برنامه نویسی و طراحی و تعمیر مدارات آنالوگ و دیجیتال جهت همکاری با درآمد خوب

تهران
اطلاعات تماس

*******09122

گزارش آگهی

گزارش آگهی