استخدام مهندس صنایع آقا

1399-05-22

استخدام مهندس صنایع آقا ،جوان و با سابقه کاری در زمینه آمار برنامه ریزی تولید جهت همکاری با درآمد ماهیانه طبق قانون کار ،بیمه و غذا

کرج
اطلاعات تماس

*******02634

گزارش آگهی

گزارش آگهی