استخدام مهندس صنایع آقا و خانم جهت همکاری در شرکت اصفهان دُر

1399-05-22

استخدام چند نفر مهندس صنایع آقا و خانم آشنا به بحث مدیریت کیفیت و برنامه ریزی تولید جهت همکاری در شرکت اصفهان دُر با درآمد ماهیانه ثابت و مزایا (جهت هماهنگی لطفا رزومه خود را از طریق ایمیل ارسال نمایید.)

تهران
اطلاعات تماس

*******estek

گزارش آگهی

گزارش آگهی