استخدام فروشنده خانم

1399-03-08

استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه با حقوق یک میلیون دویست هزار تومان

ارومیه
اطلاعات تماس

*******09331

گزارش آگهی

گزارش آگهی