استخدام راننده با نیسان یخچالدار جهت همکاری در شرکت بزرگ آوا پروتئین پایتخت

1399-05-22

استخدام تعدادی راننده منظم با نیسان یخچالدار جهت همکاری در شرکت بزرگ آوا پروتئین پایتخت با درآمد خوب

تهران
اطلاعات تماس

*******09927

گزارش آگهی

گزارش آگهی