استخدام مهندس تاسیسات

1399-05-22

استخدام مهندس تاسیسات با حداقل 3 سال سابقه کاری مفید و مسولیت پذیر جهت همکاری در یک دفتر فنی پیمانکار

تهران
اطلاعات تماس

*******09126

گزارش آگهی

گزارش آگهی