استخدام آشپز

1399-03-08

استخدام آشپز جهت کار در کار در غذا خوری و رستوران بالانج با حقوق دو میلیون تومان

ارومیه
اطلاعات تماس

*******09144

گزارش آگهی

گزارش آگهی