استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت همکاری در آژانس

1399-05-21

استخدام تعدادی راننده منظم با اتومبیل مدل بالا جهت همکاری در آژانس با زنگ خور خوب و درآمد مناسب

تهران
اطلاعات تماس

*******09121

گزارش آگهی

گزارش آگهی