استخدام موتورسوار جهت همکاری در کترینگ تهران پخت

1399-05-21

استخدام تعدادی موتورسوار منظم جهت همکاری در کترینگ تهران پخت با درآمد کاری خوب بصورت نیمه وقت (ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۶)

تهران
اطلاعات تماس

*******09217

گزارش آگهی

گزارش آگهی