استخدام منشی در فروشگاه

1399-05-20

به منشی خانم مسلط بر برنامه هلو، خوش برخورد و آراسته در فروشگاه نیازمندیم تماس بگیرید ممنون

تهران
اطلاعات تماس

*******02166

گزارش آگهی

گزارش آگهی