استخدام برنامه نویس حرفه ای و با سابقه مسلط به نرم افزار های برنامه نویسی در شرکت معتبر

1399-05-20

استخدام برنامه نویس حرفه ای و با سابقه مسلط به نرم افزار های برنامه نویسی مانند MAGENTO آشنا با نرم افزار های طراحی حقوق به همراه بیمه

تهران
اطلاعات تماس

*******09128

*******تم

گزارش آگهی

گزارش آگهی