استخدام طراح وبسایت حرفه ای مسلط به نرم افزار های گرافیکی بصورت تمام وقت در شرکت غیر دولتی

1399-05-20

استخدام طراح وبسایت حرفه ای مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند فتوشاپ و کورل حقوق : مطابق وزارت کار به همراه بیمه بصورت تمام وقت

تهران
اطلاعات تماس

*******09361

*******تم

گزارش آگهی

گزارش آگهی