استخدام طراح وبسایت حرفه ای مسلط به نرم افزار های گرافیکی در شرکت معتبر

1399-05-20

استخدام طراح وبسایت حرفه ای مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند فتوشاپ تسلط بر نرم افزار های طراحی و مفاهیم مربوطه آشنایی کامل با front end

تهران
اطلاعات تماس

*******Cours

*******ار

گزارش آگهی

گزارش آگهی