استخدام پیک موتوری جهت همکاری در تهیه غذا

1399-05-20

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در تهیه غذا با درآمد ماهیانه 2/200 هزار تومان و ناهار بصورت نیمه وقت در شیفت بعدازظهر

تهران
اطلاعات تماس

*******09331

گزارش آگهی

گزارش آگهی