استخدام مهندس الکترونیک

1399-05-19

استخدام یک نفر مهندس الکترونیک مسلط به قطعات الکترونیک و نقشه کشی برد و پروگرم کردن سری آیسی های avr جهت همکاری درآمد خوب

تهران
اطلاعات تماس

*******09195

گزارش آگهی

گزارش آگهی