استخدام راننده خاور

1399-05-19

استخدام راننده خاور جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی با درآمد ماهیانه طبق قانون کار و بیمه بصورت تمام وقت (جهت همکاری به ضامن معتبر نیاز هست.)

تهران
اطلاعات تماس

*******09372

گزارش آگهی

گزارش آگهی