استخدام جوشکار

1399-03-07

استخدام جوشکار ماهر و نیمه ماهر جهت کار در شرکت صنعتی معتبر با شرایط عالی

نجف آباد
اطلاعات تماس

*******09053

گزارش آگهی

گزارش آگهی