استخدام راننده با ماشین جهت همکاری در آژانس

1399-05-19

استخدام تعدادی راننده منظم و خوش برخورد با ماشین جهت همکاری در آژانس با زنگ خور عالی و درآمد خوب

رشت
اطلاعات تماس

*******09118

گزارش آگهی

گزارش آگهی