استخدام منشی در شرکت خصوصی

1399-05-19

استخدام منشی خانم مسلط بر کامپیوتر، خوش برخود و آراسته در شرکت خصوصی مشخصات خود را در تلگرام ارسال نمایید

تهران
اطلاعات تماس

*******09981

گزارش آگهی

گزارش آگهی