استخدام راننده پایه یک

1399-03-07

استخدام راننده پایه یک جهت کار با بنز تک تانکر با حقوق دو‌میلیون پانصد هزار تومان‌

نیشابور
اطلاعات تماس

*******09157

گزارش آگهی

گزارش آگهی