استخدام مهندس عمران

1399-05-18

استخدام یک نفر مهندس عمران جهت همکاری در یک دفتر فنی مهندسی با مزایای فوق العاده و درآمد توافقی (جهت هماهنگی لطفا فقط تماس بگیرید.)

تهران
اطلاعات تماس

*******09368

گزارش آگهی

گزارش آگهی