استخدام منشی در شرکت معتبر

1399-05-18

استخدام منشی خانم آراسته و خوش برخورد در شرکت معتبر جهت انجام امور منشی گری از ساعت 9 تا 17 تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09305

گزارش آگهی

گزارش آگهی