استخدام منشی در شرکت معتبر

1399-05-18

استخدام منشی با روابط عمومی بالا در شرکت معتبر برای انجام امور منشی گری از ساعت 9 تا 15 با حقوق توافقی تماس بگیرید

مشهد
اطلاعات تماس

*******09156

گزارش آگهی

گزارش آگهی