استخدام مهندس مکانیک

1399-05-17

استخدام مهندس مکانیک با تجربه جهت همکاری در مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین با درآمد ماهیانه ثابت و محیط کاری حرفه ای

مشهد
اطلاعات تماس

*******09155

گزارش آگهی

گزارش آگهی