استخدام طراح وبسایت حرفه ای مسلط به نرم افزار های طراحی در شرکت آی تی

1399-05-16

استخدام طراح وبسایت حرفه ای مسلط به نرم افزار های طراحی آشنا با نرم افزار های برنامه نویسی جهت پشتیبانی از سایت مربوطه حقوق : مطابق وزارت کار

تهران
اطلاعات تماس

*******09126

*******ار

گزارش آگهی

گزارش آگهی