استخدام مهندس معدن

1399-05-16

استخدام مهندس معدن ترجیها گرایش فرآوری جهت همکاری با شرایط کاری مناسب (جهت هماهنگی لطفا رزومه خود را از طریق ایمیل ارسال نمایید.)

تهران
اطلاعات تماس

*******sabal

گزارش آگهی

گزارش آگهی