استخدام مهندس شیمی

1399-05-16

استخدام یک نفر مهندس شیمی با سابقه کاری مرتبط جهت همکاری در یک آزمایشگاه تولیدی رنگ با محیط کاری منظم و درآمد خوب

تهران
اطلاعات تماس

*******09021

گزارش آگهی

گزارش آگهی