استخدام منشی برای فروشگاه

1399-05-15

به منشی خانم جوان ، خوش برخورد و خوش پوش و مسلط بر کامپیوتر برای فروشگاه نیازمندیم محل کار: جمهوری تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09371

گزارش آگهی

گزارش آگهی