استخدام طراح وبسایت حرفه ای و با سابقه مسلط به نرم افزار های گرافیکی بصورت تمام وقت در شرکت خصوصی

1399-05-15

استخدام طراح وبسایت حرفه ای و با سابقه مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند فوشاپ و کورل حقوق به همراه بیمه بصورت تمام وقت

تهران
اطلاعات تماس

*******09122

*******تم

گزارش آگهی

گزارش آگهی