استخدام موتورسوار جهت همکاری در پیک موتوری

1399-05-13

استخدام تعدادی موتورسوار جهت همکاری در پیک موتوری با محیط کاری منظم بصورت تمام وقت

تهران
اطلاعات تماس

*******09050

گزارش آگهی

گزارش آگهی