استخدام مهندس الکترونیک

1399-05-13

استخدام مهندس الکترونیک مسلط به برنامه نویسی میکرو و طراحی جهت همکاری با درآمد مناسب بصورت تمام وقت

مشهد
اطلاعات تماس

*******09153

گزارش آگهی

گزارش آگهی